Νανά Καραμαγκιώλη

Φωτογράφος

Μονογραφίες

Φωτοχώρος – Μικρή Σειρά

σελ. 32, 14Χ21, 1998

Φωτογραφικός Κύκλος

σελ. 48, 16×16.5, 1998

Ομαδικά Λευκώματα

Φωτογραφικός Κύκλος – Κέντρο Τεχνών

σελ. 60, 20Χ20, 1992

Φωτογραφικός Κύκλος – Μύλος

σελ. 95, 20Χ20, 1993

Περιοδικό Φωτοχώρος Κύκλος 94 – Μύλος

σελ. 66, 20Χ20, 1994

Περιοδικό Φωτοχώρος Δέκα χρόνια Κύκλος – Σπίτι τής Κύπρου

σελ.80, 20Χ20, 1998

Το βλέμμα των ελλήνων φωτογράφων – Spello

σελ.39, 20Χ20, 2002

Κύπρος – Έξι φωτογραφικές διαδρομές

σελ. 121, 33Χ24, 1998

Φωτογραφικός Κύκλος 1988-2014

σελ. 616, 29×24, 2014